Przedsiębiorco, zrób to SAM

Działanie w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku narażonym na ciągłe zmiany to codzienność dla wielu współczesnych przedsiębiorców, bez względu na wielkość ich biznesu i branżę w której działają. Dodatkowo ciężko nam sobie wyobrazić perspektywę, nawet najbliższych lat – dajmy na to 2020 roku, kiedy firmy nie korzystają z chmury obliczeniowej, przechowują w niej najważniejszych danych i aplikacji uruchamianych na dowolnych urządzeniach. Ta wizja jest tak samo mało prawdopodobna, jak rok 2016 i brak Internetu w codziennej pracy.

Firma analityczna IDC przewiduje, że to właśnie do 2020 roku wydatki przedsiębiorstw na oprogramowanie i usługi wdrażania rozwiązań chmurowych przekroczą kwotę 500 miliardów dolarów, czyli wzrosną trzykrotnie w stosunku do obecnego poziomu. Znaczenie rozwiązań w modelu, w którym wszystkie najważniejsze z punktu widzenia firmy pliki, czy poczta są przechowywane w chmurze jest coraz bardziej namacalne i to od odpowiednich kompetencji przedsiębiorców i pracowników w tym zakresie będzie w wielu przypadkach zależał sukces rynkowy ich firm. Co więcej, muszą oni także coraz częściej zwracać uwagę na to, jak działa infrastruktura informatyczna i czy gwarantuje należyty poziom bezpieczeństwa. Jeżeli dodamy do tego stałą liczbę napływających urządzeń (smartfonów, tabletów, czy komputerów) i aplikacji korzystających z sieci, a także popularne trendy takie jak BYOD (możliwość wykorzystania własnych urządzeń w codziennej pracy), zarządzanie i administrowanie całym systemem IT staje się jeszcze bardziej wymagające i skomplikowane.

Chmura to konieczność, ale liczy się bezpieczeństwo i ład

Według analityków firmy Gartner, już w 2019 roku cyfrowa gospodarka oparta na innowacjach technologicznych spowoduje trwałą transformację modelu płacenia za rozwiązania i usługi IT z zakupu licencji i utrzymania na model abonamentowy (Software as a Service). Podążając za tą zmianą, biznes poszukuje możliwości optymalizowania poszczególnych obszarów działania, a jeżeli to możliwe – generowania oszczędności i możliwości lokowania środków w rozwój, a nie utrzymanie bieżącej działalności. Jednym z takich rozwiązań może być usługa Software Asset Management (SAM). SAM, czyli kompleksowy przegląd używanego przez firmę oprogramowania, będący konsekwencją aktualizacji procedur zarządzania oprogramowaniem. SAM łączy ze sobą pracowników, procesy i technologie z których korzystają w taki sposób, aby pomóc w kontroli i utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wykorzystywania oprogramowania komputerowego.

Ile komputerów, tyle programów z odpowiednią licencją

Inwentaryzacja sprzętu IT w firmie to czynność obowiązkowa, która musi być realizowana zwłaszcza w momencie, kiedy pracownicy mogą korzystać z własnych urządzeń (smartfonów, czy tabletów) i łączyć swoje oprogramowanie z tym niezbędnym w pracy. Odpowiednio pilnowana, sytuacja ta nie stwarza żadnego zagrożenia dla zasobów przedsiębiorstwa. Ważne jest jednak, aby pamiętać o systematycznej kontroli nie tylko samych jednostek – komputerów stacjonarnych, laptopów, urządzeń 2w1, itp. – ale także zainstalowanego na nich oprogramowania. Najłatwiejszym krokiem, który usprawni tę część troski o zasoby firmy, może być procedura regularnego sprawdzania licencji oparta na wspomnianym SAM-ie. Dzięki temu realizacja tych aktywności na wszystkich kolejnych etapach eksploatacji oprogramowania – począwszy od zakupu, poprzez proces wdrożenia i bieżące wykorzystanie, aż po wycofanie i zastąpienie nowszymi wersjami, będzie nie tylko łatwiejsza, ale przede wszystkim wygodniejsza i pozwoli mieć pewność, że jest prowadzona zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Warto także pamiętać, że licencje i same programy to także aktywa przedsiębiorstwa, dlatego też tak ważna jest wiedza o tym, jakim oprogramowaniem dysponuje firma i jak jest ono wykorzystywane. Właściwe zarządzanie tą kwestą może przynieść firmie ogromne korzyści i oszczędności, nie tylko czasu, ale i pieniędzy.

SAM na straży bezpieczeństwa Twojej firmy

Ograniczenie niebezpieczeństwa i sprawniejsze zarządzanie oprogramowaniem w firmie (np. właśnie poprzez stosowanie SAM) często jest kluczem do sukcesu rynkowego firmy. Spokojni o swoje „zaplecze”, przedsiębiorcy mogą skupiać się na tworzeniu nowych modeli biznesowych, poszukiwaniu kolejnych rynków dla swoich produktów czy usług, czy na ekspansji geograficznej. Procesy Software Asset Management są często najszybszą drogą do zdobycia pełnej wiedzy i kontroli nad posiadanym oprogramowaniem, a co za tym idzie do zwiększenia efektywności operacyjnej instytucji.

Przykładowe korzyści, które firma może osiągnąć decydując się na przeprowadzenie procesów legalizacji oprogramowania to:

  • lepsza znajomość infrastruktury informatycznej i jej skuteczniejsza kontrola,
  • niższe koszty operacyjne, dzięki zapewnieniu spójności modeli licencjonowania,
  • gwarancja przestrzegania warunków licencyjnych,
  • wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki pełnej wiedzy na temat wykorzystywanego oprogramowania,
  • sprawniejsze procesy zakupu, utrzymania i wycofania oprogramowania w organizacji,
  • zwiększona wydajność pracy użytkowników, uproszczone zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów dzięki standaryzacji aplikacji i platform,
  • wygodniejsze włączanie nowych pracowników, ich urządzeń i oprogramowania, z którego korzystają w struktury organizacji.

Kupując i wdrażając tylko konieczne elementy zaplecza IT w firmie przedsiębiorca ma pewność, że oszczędza nie tylko na samym oprogramowaniu ale również na kosztach operacyjnych.

Źródło:

IDC eBook, sponsored by Microsoft, 2016

Nasze rozwiązania w praktyce