Polak przykuty do biurka

Ponad 40 proc. pracowników polskich firm z sektora małych i średnich firm deklaruje, że spędza w pracy od 40 do 50 godzin tygodniowo. Podobny odsetek ich kolegów z innych krajów europejskich przyznaje, że pracy poświęca o 10 godzin mniej. Czy to oznacza, że jesteśmy bardziej zaangażowani, czy po prostu wykonujemy nasze obowiązki mniej sprawnie? Przyczyna tkwi m.in. w mniejszym stopniu wykorzystania technologii ułatwiających pracę zdalną. 

Badania przeprowadzone przez Ipsos MORI na zlecenie Microsoft w marcu 2015 roku wyraźnie pokazują, że 76 proc. pracowników MŚP podkreśla konieczność wykonywania swoich obowiązków z biura. Średni europejski wynik sięgnął 61 proc. Jako jedną z głównych przyczyn takiej sytuacji Polacy wskazują problem z realizacją pracy w sposób zdalny (45 proc. respondentów). Dodatkowo okazuje się, że skala wykorzystania narzędzi mobilnych, takich jak smartfon i tablet jest w polskich firmach nieco mniejsza. W przypadku lokalnych przedsiębiorstw wyniosła odpowiednio 40 i 15 proc., natomiast w Europie 44 proc. używa smartfonów, a 22 proc. tabletów.

Kiedy przejdziemy na tryb on-line? 

Badanie pokazuje sporą różnicę w stopniu zastosowania usług i rozwiązań mobilnych w  firmach polskich i europejskich. W przypadku 31 proc. polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP wciąż dominuje praca oparta na dokumentach papierowych. W Europie odsetek ten jest mniejszy aż o 8 punktów procentowych. Aktualnie 36 proc. polskich firm uczestniczących w  badaniu deklaruje przejście na tryb online. Średnia europejska jest wyższa bo sięga 40 proc. Co piąta polska firma deklaruje wysoki stopień zaszczepienia procesów IT, w przypadku innych krajów, pełną cyfryzację firmy deklaruje 22 proc. ankietowanych.

„Rodzimi przedstawiciele sektora małych i średnich firm przyznają, że pracy poświęcają więcej czasu niż ich europejscy koledzy. Przeprowadzone badania wyraźnie pokazują korelację pomiędzy zastosowaniem technologii mobilnych i chmurowych, a skalą produktywności zespołu i oszczędnością czasu. Takie rozwiązania, jak zdalny dostęp do dokumentów i kluczowych aplikacji w chmurze, korespondencja elektroniczna z urządzeń mobilnych, zdalna komunikacja video pozwalają zyskać kolejne godziny nie tylko przeznaczane na dojazd do pracy. Znacząco przyspieszają one proces obsługi klientów, dostęp do ofert, specyfikacji i innych kluczowych zasobów informacyjnych” – mówi Tomasz Dorf z Microsoft.

Chmura sprzyja skuteczności 

Różnice są dostrzegalne również w sposobie dostępu do danych przez pracowników polskich przedsiębiorstw i ich europejskich kolegów. Polacy wskazują, że najczęściej korzystają z zasobów informacyjnych poza biurem wysyłając je po prostu e-mailem (47 proc. wskazań) oraz poprzez zdalny desktop (33 proc.). Z usługi chmurowej najpopularniejszej wśród respondentów międzynarodowych (40 proc.), w Polsce korzysta 33 proc. respondentów a z chmurowego transferu danych 18 proc. (Europa 21 proc.).

Przykładem skutecznego wykorzystania usług w chmurze do poprawy współpracy w zespole i lepszej komunikacji jest firma Neckermann Polska. „Będąc partnerem Neckermanna jestem przede wszystkim przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą. Mam świadomość, że najnowsze technologie zwiększają sprzedaż i konkurencyjność, lecz niestety kosztują. Dzięki narzędziom Office 365 mamy dostęp do najnowszych technologii, na które po prostu nas stać” – mówi Jakub Puchajda, Właściciel Biura Franchisingowego Neckermann Polska.

Joanna Cetlin, menedżer sprzedaży w regionie, koordynator działu sprzedaży w Neckermann Polska dodaje, „Moi współpracownicy działają zarówno w centrali Neckermann Polska, jak i mobilnie podróżując po Polsce, wizytując biura agencyjne. Osoba, która odwiedza dane biuro na bieżąco wpisuje wnioski do aplikacji, które otrzymuję i konsultuję z dyrekcją. „Od niedawna używamy kolejnego narzędzia – komunikatora Skype dla Firm (wcześniej Lync).

Rozwiązanie to poprawiło komunikację między nami a centralą – dodaje Jakub Puchajda. „Microsoft dla Firm wykorzystujemy do bieżącej, codziennej komunikacji, między regionalnymi koordynatorami sprzedaży, a w przyszłości chcemy wykorzystywać do szkoleń w sieci agencyjnej” -uzupełnia Joanna Cetlin, menedżer sprzedaży w regionie, koordynator działu sprzedaży.

Nasze rozwiązania w praktyce