Microsoft Azure usprawni Twoją pracę

Coraz częściej wykorzystywana w biznesie chmura obliczeniowa staje się siłą napędową współczesnych firm. Potwierdzają to opinie przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy podkreślają, że chmura pozwala zaoszczędzić czas oraz zwiększa elastyczność działania1. Umożliwia ona nie tylko bezpieczne przechowywanie danych, korzystanie z wielu aplikacji z dowolnego miejsca i urządzenia, ale również prowadzenie wielu zadań poza infrastrukturą informatyczną firmy.


Wiesz czym jest chmura?

Chmura to wirtualna przestrzeń, w której możliwa jest współpraca, komunikacja, przechowywanie danych, a także realizacja usług związanych z działalnością firmy. W zależności od potrzeb, firmy wybierają różne modele używania zasobów chmury obliczeniowej. Przykładem modelu, w którym klienci wykorzystują oprogramowanie jako usługę, jest Office 365 dla firm. Pakiet ten zapewnia zdalny dostęp do popularnych aplikacji biurowych Word, Excel, PowerPoint, jak również do danych zapisanych w bezpiecznej przestrzeni wirtualnej OneDrive. Oferuje także pojemne, zabezpieczone przed spamem skrzynki pocztowe Exchange Online, a dodatkowo, np. dzięki wykorzystaniu Skype dla firm, pracownicy firmy mogą wygodnie komunikować się i współpracować, łącząc atuty wideokonferencji i współdzielenia dokumentów.

POZNAJ 7 SPOSOBÓW NA SKUTECZNĄ PRACĘ W CHMURZE
.

Możliwości chmury nie ograniczają się tylko do zdalnego korzystania z aplikacji. Co ważniejsze, daje ona dostęp do potrzebnej każdej firmie infrastruktury i usług obliczeniowych – serwerów, masowego przechowywania informacji, baz danych, sieci, oprogramowania, analiz – wszystkich elementów, które dla małej i średniej firmy stanowią duży koszt. W przypadku chmury mogą je po prostu wynająć za stałe, miesięczne opłaty.

Wysokie bezpieczeństwo w każdej sytuacji

Wykorzystując chmurę Microsoft można uniknąć utraty danych nie tylko w wyniku zniszczenia własnej infrastruktury informatycznej podczas zalania czy pożaru, ale również ataku hakerskiego. O skali niebezpieczeństwa mogły nie tak dawno przekonać się przedsiębiorstwa z ponad 100 krajów. Niemal równocześnie zostały sparaliżowane szpitale, dostawcy mediów, instytucje publiczne oraz tysiące firm. W tym momencie możemy jasno stwierdzić – zawiodły systemy zabezpieczające infrastrukturę, co zakończyło się masowo występującymi nieprawidłowościami w ich działaniu.

W Polskich firmach kwestia bezpieczeństwa informatycznego traktowana jest „po macoszemu”, co potwierdza raport PWC. Jedynie 42% polskich firm uwzględnia mechanizmy ochrony danych w nowych systemach informatycznych, a 34% firm zobowiązuje swoich pracowników do regularnego odbywania szkoleń dotyczących polityki związanej z bezpieczeństwem danych. Wskaźniki te mówią jasno, że obecnie znaczna większość firm nie dba o prawidłowe zabezpieczenie kluczowych zasobów informacyjnych. Ponadto osoby odpowiedzialne za właściwe funkcjonowanie systemów IT często nie wiedzą, jak to bezpieczeństwo zapewnić. Panuje również przekonanie, że dbałość o bezpieczeństwo niesie za sobą znaczne zwiększenie kosztów działalności. W rzeczywistości, podstawowe zapewnienie bezpieczeństwa danych nie jest skomplikowane i jest możliwe do osiągnięcia w szybki sposób.

Jednym ze sposobów zapewnienia ochrony danych jest usługa kopii zapasowej Microsoft Azure. Korzystając z tej usługi, klienci mają pewność, że ich dane są przechowywane w co najmniej trzech kopiach w wybranym regionie. Każdy z regionów, z których sześć jest obecnie dostępnych na obszarze Unii Europejskiej, to nawet kilkanaście centrów danych. Uruchamiając usługę kopii zapasowej klienci mogą wybrać konkretny region. Na szczególną uwagę zasługuje również cena, np. w przypadku przechowywania w chmurze Microsoft kopii zapasowej 250GB danych z jednego serwera, miesięczny koszt wynosi jedynie 13,5 Euro. Ponadto usługi Azure są szybko wdrażane, co pozwala na niemal natychmiastowe rozpoczęcie pracy w środowisku chmurowym. Wszystkie zalety i możliwości chmury doceniają firmy, których kierownictwo zdecydowało się zrobić krok w przyszłość i przenieść swoje zasoby do wirtualnej przestrzeni. Przykładem takiej firmy jest kancelaria prawna Magnusson, która działa na rynku usług prawniczych, gdzie waga bezpiecznego przechowywania
danych jest szczególnie istotna.

„Biorąc pod uwagę aspekt techniczny bezpieczeństwa systemów, w pełni zdajemy sobie sprawę, że we własnym zakresie nie będziemy w stanie zapewnić tak wysokiego poziomu ochrony. Zwłaszcza w sytuacji, gdy skala cyber zagrożeń jest coraz większa. Świadomość tego, że mamy ten sam poziom ochrony, co duże przedsiębiorstwa był dla nas znaczącym argumentem” – mówi Adam Kotarbiński, Chief Information Officer w kancelarii Magnusson.

DOWIEDZ SIĘ, JAK Z CHMURY KORZYSTA FIRMA MAGNUSSON.

Chmura dostosowana do każdej firmy

Każdej większej inwestycji towarzyszy obawa, że będą one albo zbyt duże albo niewystarczająca z punktu widzenia faktycznych potrzeb firmy i dalszego rozwoju. Dotyczy to w szczególności infrastruktury informatycznej, która często okazuje się niedostosowana do komfortowego realizowania usług. Problem ten nie występuje w przypadku chmury, która korzysta wprost z nieograniczonych zasobów mocy obliczeniowej. Możliwe jest zatem dowolne dostosowanie jej do aktualnych potrzeb firmy. W zależności od charakteru realizowanych usług możliwości chmury mogą być zwiększane lub zmniejszane zawsze wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba. Dzięki temu koszty operacyjne w pełni odzwierciedlają stopień wykorzystania technologii, co przekłada się na ostateczny, w pełni konkurencyjny koszt usługi.

Coraz częściej firmy przekonują się, że zakup usługi w zależności od potrzeb jest korzystniejszy dla płynności finansowej niż jednorazowa i często ryzykowna duża inwestycja w sprzęt. O wyższości rozwiązań opartych na chmurze pozytywnie wypowiadają się przedstawiciele firmy Abak S.A, świadczącej usługi finansowo-księgowe. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie Microsoft Azure, aby zapewnić sprawny przekaz informacji pomiędzy placówkami i stały, bezpieczny dostęp do danych. Dokonaliśmy szczegółowej analizy kosztów tego rozwiązania i okazało się, że są one znacznie niższe niż wydatki jakie musielibyśmy ponieść na własną infrastrukturę” – mówi Wojciech Kaliciak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w firmie Abak S.A. Warto mieć na uwadze fakt, że technologie dostępne w chmurze nie tylko opierają się na rozwiązaniach Microsoft, ale również Open Source.
Oznacza to dostęp do zaawansowanych narzędzi informatycznych docenianych w firmach, które korzystają z różnego środowiska informatycznego.

W wielu firmach, które podjęły decyzję o wykorzystaniu atutów chmury, stosowany jest model hybrydowy. Łączy on możliwości chmury Azure wraz z utrzymaniem własnej infrastruktury IT. Rozwiązanie tego typu obok dostępu do potrzebnych zasobów IT daje wysoki poziom bezpieczeństwa gromadzonych danych. Z drugiej strony chmura Microsoft zapewnia pełne dostosowane do wymogów nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które wejdzie w życie w maju 2018 roku. Daje to gwarancje bezpieczeństwa gromadzonych danych o klientach, pracownikach i kontrahentach. Właśnie takim modelem obsługi infrastruktury IT może być objęta firma o każdym profilu działania, zarówno ta niewielka o podstawowych wymaganiach, jak i duża organizacja o różnorodnych i często zmieniających się potrzebach.


1 Ipsos MORI na zlecenie Microsoft. „Nowoczesne IT w MŚP, 2017 

Nasze rozwiązania w praktyce